BINE AŢI VENIT !


PETITIE = cererea, reclamaţia, sesizarea sau propunerea formulată în scris ori prin postă electronică, pe care un cetăţean sau o organizaţie legal constituită o poate adresa autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale, companiilor şi societăţilor naţionale, societăţilor comerciale de interes judeţean sau local, precum şi regiilor autonome, denumite în continuare autorităţi si instituţii publice. (art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare apetitieilor cu modificările ulterioare)

AUTENTIFICARE: permite vizualizarea cererilor depuse, pe baza CNP-ului şi a adresei de mail introduse la depunerea petitie.

DEPUNERE PETITIE: introducerea datelor de identificare şi a cererii. Campurile marcate cu * sunt obligatorii.

PETITII PUBLICE: afişează petitiile de interes public şi stadiul lor de rezolvare.

INFORMAŢII: descrierea modului de lucru.

Autentificare
Date personale
Depunere petitie
Acte Registru agricol
Cerere audienta
Informaţii